piątek, 3 kwietnia 2015

SAGA - Normans (1) / SAGA - Normanowie (1)


First of all very sorry for the long break.
Work, family, work, family, work - a total lack of time ...
Get to the point - we want to start play SAGA in our gaming club.

I chose the Normans. Two reasons:

1. I spent last summer in Normandy, really liked the atmosphere of this Land.
2. The first miniatures that fell into my hands were Normans. Thanks to my friend Aiuto :-)

Po pierwsze, bardzo przepraszam za długą przerwę. Praca, rodzina, praca, rodzina, praca - totalny brak czasu...
Do rzeczy - chcemy zacząć grać w SAGĘ w naszym wargaming'owym klubie.

Wybrałem Normanów. Dwa powody: 

1. Spędziłem ostatnie wakacje w Normandii i strasznie spodobała mi się atmosfera tej krainy.
2. Pierwszymi figurkami które wpadły w moje ręce byłi właśnie Normanowie. Dzięki Dla mojego kumpla Aiuto :-)


To paint the Normans I used a very simple, quick and effective technique. Bright base colors + few washes + one brightening + eye catching decoration and pretty base

Aby pomalować Normanów użyłem bardzo prostej, szybkiej ale efektownej techniki. Jasne bazowe kolory + kilka wash'y + jedno rozjaśnienie + pierdółki przykuwające oko i ładna podstawka. 

read more


Because it will be a few pictures so at the beginning pictures of finished miniatures then painting process and explanation.

Ponieważ będzie kilka zdjęć więc na początek skończone figurki a potem proces malowania i wyjaśnienia.


The models are Norman Infantry from Conquest Games. Great set for a good price. First, I put a Vallejo gray primer + white primer . I've used the airbrush.
First of all, for doing the test, I painted from the beginning to the end the two miniatures. I checked this and that. Then I applied checked things on other models.

Modele to "Norman Infantry" od Conquest Games. Świetny zestaw za dobrą cenę. Najpierw szary, następnie biały podkład Vallejo z aerografu. Po pierwsze, dla testu pomalowałem dwie figurki od początku do końca. Posprawdzałem to i tamto a potem zastosowałem zbadane rzeczy na pozostałych figurkach.Now the basic colors + washes. You must applied washes under a lot of control. Separately shields, clothing, etc. The idea is to use different colors of washes on different parts of the model (for example: DEVLAN MUD on the helmet, GRYPHONNE SEPIA on clothing, FLESHTONE SHADE on face and so on...). Then, in the right places one gentle brightening. To give life to our soldiers painting their eyes, make ornaments, scratches on the shields, etc. At the end - make bases. As for me, a good base is half the battle.

Teraz bazowy kolor + wash'e. Musicie nakładać je pod dużą kontrolą. Oddzielnie tarcze, ubrania itd. Założenie jest takie aby używać różnych wash'y na oddzielnych częściach figurki (dla przykładu: DEVLAN MUD na hełmie, GRYPHONNE SEPIA na ubraniach, FLESHTONE SHADE na twarzy itd.). Potem w odpowiednich miejscach jedno rozjaśnienie. Aby nadać życia naszym żołnierzom pomalujcie im oczy, zróbcie różne ozdobniki, zadrapania na tarczach itd. Na koniec - zróbcie podstawki. Jak dla mnie, dobrze zrobiona podstawka to połowa sukcesu.
Until next time. I promise - this time faster :-)

Do następnego razu. Obiecuję - tym razem szybciej :-)

4 komentarze: